10 redenen om voor Design Thinking te kiezen.

design thinking customer journey map
De vraag ‘waar ligt nu de werkelijke behoefte van de mens, klant, collega?’ wordt steeds belangrijker in het overlevingsspel. Daarnaast staat er een arbeidsgeneratie op de stoep die anders werkt dan de werknemer van nu (vroeger?): vrijer, creatiever, socialer. Design Thinking (DT) heeft in deze ontwikkelingen de voorsprong. Ik ben ervan overtuigd dat Design Thinking de toekomst heeft. Of sterker: al ís.

Design Thinking is kort gezegd een menselijke methodiek (of mooier nog: een mindset) voor innovatie. Het is een manier van werken die je helpt ontdekken waar nu echt de schoen wringt én waar kansen liggen. De stappen die DT je helpt nemen, leiden dan ook tot een product, dienst, idee die van waarde zijn.

Je denkt: maar dat doen we toch ook al? Helaas toch. Nog steeds worden er productinnovaties gelanceerd zonder dat er ook maar één klant persoonlijk is gesproken. Of wordt ‘het eerste het beste idee’ geïmplementeerd bij gebrek aan tijd, kennis of egogedrang.

Design Thinking heeft de toekomst- en wel om deze 10 redenen:

1. Learning by doing. Design Thinking is een iteratief proces van onderzoeken, maken, testen, falen, opnieuw maken…. oftewel: snel doen, snel leren. Start-ups bewijzen al jaren dat deze manier van werken erg effectief is. De wereld verandert te snel om eindeloos te vergaderen in een hok.

2. Co-creatie! De wereld draait meer en meer om samenwerken: doe jij voor mij dit, doe ik voor jou dat, 1+1=3. Het onderwijscurriculum gaat op de schop: de focus verschuift van feitenkennis richting sociale vaardigheden. Design Thinking staat voor co-creatie: een multi-disciplinair team waarin ieders input telt. Ook die van de klant. Dit leidt tot een duurzame oplossing. Ricardo Semler zei iets vergelijkbaars: je organisatie moet een afspiegeling zijn van de échte samenleving: vorm een ecosysteem, geen niche.

3. Je spreekt een ‘common language’. Als jij aan een ander uitlegt hoe een vliegtuig eruit ziet, kan jouw luisteraar een heel ander plaatje in zijn hoofd zien dan jij. Werken met dezelfde, visuele tools zorgt voor gedeeld vocabulaire in gesprek met andere teams.

4. Ruimte voor intuïtie. DT is een creatief proces waar niet alleen data, maar ook menselijke intuïtie een plek heeft in de besluitvorming. Het is dan ook bewezen dat bedrijven die ‘data driven research’ met ‘gut based decision making’ combineren, de beste resultaten behalen.

5. Het is visueel. Visuele informatie begrijpen we sneller, onthouden we beter, verbinden we ons mee en stimuleert creativiteit. De tools van DT zijn visueel: grote stukken papier waarop je met post-its gedachten en informatie plot. De context is in één oogopslag te overzien en te interpreteren. Je kunt letterlijk een stap terug doen, met z’n vieren tegelijk. Samenwerken wordt een stuk makkelijker. Wie ooit een 21-pagina tellend document langs 6 partijen moest sluizen voor feedback weet waar ik het over heb.

6. De MENS centraal: De tijd is voorbij dat je kunt overleven op ‘wat is een quick fix voor meer conversie?’ Het antwoord hierop leidt niet tot duurzame groei die bijdraagt aan een betere wereld. Bij Design Thinking is het resultaat een co-productie tussen aanbieder en ontvanger. De kernvraag is: waarom doe je wat je doet?

7. De tools voorkomen ‘gaten’. De handige tools (‘templates’) begeleiden je door het denk -en ontwerpproces en voorkomen dat je elementen over het hoofd ziet: Heb je aan alle stakeholders gedacht? Bevat je pitch alle onderdelen? Ken je de emoties van je persona? Hoe categoriseer je je ideeën uit de brainstorm?

8. De werknemer mag mens zijn. Werken volgens het principe van Design Thinking vraagt om andere skills dan het uitrollen van procedure X volgens spreadsheet Y of een riedeltje corporate language. Met een divers team (van hoog naar laag, van links naar rechts) moet je tot een eindresultaat komen. Je wordt tijdens het DT-proces gedwongen uit je comfortzone te stappen, wat ervoor zorgt dat iedereen in het team gelijk wordt. Design Thinking vraagt om empathisch inzicht in je klant, en daarmee eigenlijk ook in jezelf. Dit sluit aan bij een wereldwijde verandering: minder werken vanuit het hoofd (ego, cijfers, IQ), meer vanuit het hart (EQ, waarde, betekenis).

9. Multi-inzetbaar/schaalbaar: Design Thinking kun je toepassen op producten, diensten, processen of mensen. In essentie is het niet anders dan een flexibele methodiek die je door een veranderproces heen helpt. Van een iPhone3 naar een iPhone6 tot een nieuwe sollicitatieprocedure voor HR. Allemaal geschikt voor Design Thinking.

10. Last but not least: it’s fun! Als je begint, is de uitkomst nog onbekend. Design Thinking is een non-linear proces en soms frustrerend on the way. Maar co-creatie, brainstormen en stoeien met post-its in plaats van 40uur/week achter je bureau zitten opent geesten en brengt plezier. Plezier leidt tot ontspanning en daarmee… menselijkheid en creativiteit. En laat dat nu precies zijn waar de wereld meer behoefte aan heeft. Je kunt je dus blindstaren op spreadsheets, ROI, in je ivoren toren beslissingen nemen, alle klanten op één hoop gooien, aannemen dat de wereld zo in elkaar zit als jij denkt dat die zit, maar je kunt ook kiezen voor het avontuur dat Design Thinking heet.

(c) Visualisatie van dit artikel gemaakt door visueel verslaggever Marieke van der Velden.

Lees ook: Wat is Design Thinking in een notedop?

Interesse in Design Thinking op jouw werkvloer?

Femke Deckers | 06 – 43 98 61 70 | Amsterdam
femke@decreatievewerkvloer.nl

Pin It on Pinterest

Share This