Wat is Design Thinking in een notedop?

Als je weet wat de diepste behoefte is van de mens, dan heb je de kern te pakken van waardecreatie. “De hi-fi-installatie is niet om muziek te luisteren, maar om te ontspannen na het werk.”

Service Design Thinking is een steeds populairdere innovatiemethodiek, een mindset zo je wilt, die zich baseert op empathie, learning-by-doing, experiment en multidisciplinair werken. Een ideale methodiek voor het in kaart brengen van complexe vraagstukken en het ontdekken van waardevolle oplossingen.

Ideale vraagstukken voor Service Design Thinking:

“Ik denk dat ons product beter kan, en wil de concurrent voorblijven”
“We willen het fietsparkeerprobleem oplossen”
“Het HR-acquisitiebeleid kan beter, maar hoe?”

Design Thinking helpt je stapsgewijs naar een goede, gedragen oplossing. Het uitgangspunt is vrij eenvoudig, (maar verrassend genoeg vaak overgeslagen in projecten): ga in gesprek met je (eind)gebruiker en stakeholders. Betrek de belanghebbenden in het ontwerpproces. Maak voor iedereen zichtbaar wat (nog) niet zichtbaar is. Test het idee voor de oplossing bij de betrokkenen. Pas aan indien nodig.

(Lees ook: 10 redenen waarom Design Thinking de toekomst heeft)

Er bestaan veel variaties op de naamgeving en de aantal stadia, maar grofweg kent het werkproces van Design Thinking de volgende fases:

1.

2.

3.

4.

EMPATHIZE

Stap in de schoenen van de gebruiker

Start met de vraag: waarom doen mensen wat ze doen? Ontdek via observaties, interviews en desk research wat de werkelijke behoeften zijn van je gebruikers. Als je immers niet weet in welke context iemand jouw dienst gebruikt, hoe kun je dan kansen zien? Antrolopologie, psychologie, het komt hier samen.

EXPLORE

Ontdek de kansgebieden

Visualiseer via Customer Journeys (klantreizen) waar precies de ervaring van deze persoon met jouw product, bedrijf, dienst achterblijft. Of juist waar deze fantastisch is. Dit zijn je kansgebieden. Hier zit je potentiële innovatie.

IDEATE

Bedenk veel ideeen

Voor deze kansgebieden formuleer je een duidelijke probleemstelling (de ‘How Might We’-vraag) en in een (productieve) brainstormsessie bedenk je met de stakeholders creatieve oplossingen.

TEST & IMPLEMENT

Test je prototypes

Via prototypes test je je oplossing bij je eindgebruiker. Voordelen van prototupes: snel feedback, korte loops (iteraties), kleine stappen, laag risico, lage kosten.

In de implementatiefase gaat het om de procesblueprint, training van medewerkers, de interne communicatie.

Gebruik praktische, visuele tools
Design Thinking is meer dan ‘post-its aan de muur’. Het is een manier van werken, en een manier van denken. Design Thinking biedt tools om je resultaten en gedachtengangen te visualiseren. Empathie, creativiteit, positivisme en experiment zijn kernwoorden.

Voorbeelden van bekende tools (of zogenaamde ‘maps’) zijn: Context Map, Persona Map, Stakeholder Map, Stakeholder Value Map, Customer Journey Map, ACAS, Service Scenario, POST. De lijst is eindeloos, en eigenlijk geldt: je kunt zelf een map maken. Het belangrijkste is: visualiseer je gedachten, context, verbanden, informatie, zorg dat alle relevante stakeholders betrokken zijn en test je aannames!

Ook interesse in Design Thinking op jouw werkvloer? Ik denk graag met je mee.

Femke Deckers | 06 – 43 98 61 70 | Amsterdam
femke@decreatievewerkvloer.nl

Pin It on Pinterest

Share This