FYSIO.COM

6 DENKHOEDENSESSIE & BRAINSTORM

De vraag:

“Ik ben eigenaar Fysio.com. Op de teammiddag wil ik graag dat ons teamoverleg effectief verloopt en hoe krijg ik de juiste feedback op mijn voorstellen? Ook zoek ik een creatief idee voor de profilering van onze fysiotherapie-praktijk!”

“De kernproblemen van een organisatie is vaak moeilijk helder te krijgen. Voor Femke is dit helemaal niet moeilijk. Middels haar denk- werkwijze betrekt ze het hele team om problemen en oplossingen helder te krijgen. De ideeën die uit deze sessie naar voren zijn gekomen passen we nu toe in de praktijk en team voelt zich hierbij betrokken. “

Sigrid de Vries

Eigenaar Fysio.com

De aanpak:

In deze werksessie gingen we middels de Zes Denkhoeden van De Bono aan de slag met een concrete vraagstelling. De ‘zes denkhoeden’ is een mooie manier om alle kennis, ervaring en creativiteit van het team te benutten zonder dat ego’s in het gedrang komen – vaak de reden waarom we in argumentenstructuur (voor-tegen, gelijk krijgen) blijven hangen wat weinig productief aan een gedragen oplossing bijdraagt. We sloten de teamdag af met het bedenken van een ludieke profilering van het merk. Met deze creatieve methodiek werd de middag positief en vrolijk afgesloten. 

Het resultaat betrof niet alleen concrete output op hun vraagstuk, maar de medewerkers hebben met de 6 denkhoeden zelf ervaren welke stappen en denkstijlen bijdragen aan een effectief overleg. En natuurlijk ook teambuilding door het sámen bedenken van een leuke profileringsactie!

Andere klantcases

Pin It on Pinterest

Share This