WERKWIJZE & UITGANGSPUNTEN

#. Iedereen is creatief!

Creativiteit is geen talent, het is een vaardigheid. Iedereen kan creatief denken met de juiste tools, proces en sfeer. Meer dan de methodiek, is mijn doel het overbrengen van de ‘5 basishabits van creativiteit’.

#. Geen groots innovatietraject

Verandering is spannend, en creatief denken komt niet vanzelf. Daarom werk ik met praktische, tastbare instrumenten, die je morgen zelf in elk overleg en project kan inzetten. Geen grootst innovatie– of verandertraject, maar heel praktisch anders doen. Door anders doen ga je anders denken. En anders samenwerken. De beste leerschool is de praktijk!

#. Train de trainer

Na afloop kunnen mensen zelf direct met het geleerde aan de slag, hebben ze tools in handen en zijn ze ambassadeur voor de organisatie.

#. Eerst de vraag, dan 't middel

Het belangrijkste onderdeel van het ontwerp-proces is: wat is precies de probleemvraag? Vanuit daar kiezen we voor een van de creatieve processen (design thinking of creative problem solving) en de relevante  creatieve methodieken.

#. Focus op persoonlijke groei

Centraal staat dat ieder mens gezien en gehoord wil worden en je alle relevante informatie op tafel wilt – de kern van draagvlak en goede besluitvorming. Ik prikkel mensen uit hun comfortzone te stappen. Persoonlijke groei en groepsenergie zie ik als voorwaarde voor economische groei.

#. Creatieve professionals

De Creatieve Werkvloer werkt samen met een pool aan professionele creatieven voor projecten en workshops.

#. Wat ga je morgen anders doen?

Wat je wilt is duurzaam resultaat, geen eenmalige interventie. (Zelf)reflectie is een vast onderdeel van sessies. Hoe gaat de organisatie de kennis borgen? Op welke manier gaan jullie elkaar morgen helpen het geleerde toe te passen?

CREATIEF PROCESONTWERP

Design Thinking (DT) en Creative Problem Solving (CPS) zijn de twee procesmethodieken waar De Creatieve Werkvloer zich op baseert. De ‘double diamond’ hieronder wordt veel gebruikt binnen Design Thinking om de fases te verduidelijken. Uiteraard heeft een creatief proces een organische en intererende flow, maar dit model biedt inzicht en richtlijnen voor het nemen van de juiste stappen in probleemdefiniëering, ontwerp en implementatie.

Pin It on Pinterest

Share This